NFF Sogn og Fjordane

100 års jubileum

1922-2022

Eid Fotball rundt 1960

NFF Sogn og Fjordane fyller 100 år 30.april 2022.

Norges Fotballforbund vart skipa i 1902, og Sogn og Fjordane Fotballkrets i 1922, men fotballspelet var utbreidd fleire stader i fylket før den tid. Det var i Florø og på Nordfjordeid at det heile starta: Historikaren og offiseren Edvard Os fortel at det første fotballaget på Nordfjordeid vart skipa i 1900 eller 1901 av Martin Myklebust, som hadde fått inspirasjonen frå Bergen. Dette Eida-laget spela same året sin første kamp mot eit nyskipa lag frå Florø. Florø Fotballklubb vart formelt skipa 1912, og spela året etter mot Brann i Bergen.  
 

Styret i NFF Sogn og Fjordane har vedteke å starte jubileumsmarkeringa alt i 2021, og på denne sida vil vi presantere dei store hendingane i jubileumsåra 2021-2022. 

ALLE bilder som blir delt med NFF Sogn og Fjordane
kan du sjå på linken under:


Historiske bilder | NFF Sogn og Fjordane

Har du gamle bilder eller filmsnuttar?

NFF Sogn og Fjordane er på leit etter gamle bilder / film (spolefilm eller kassettopptak) som kan brukast i samband med vårt 100 års jubileum.
Kan du/de hjelpe oss?

Slik kan du levere materiellet:

NB! Fint om bilda er kreditert fotograf, og at de er tekst. Teksten kan vere situasjon, årstal og namn på personar.


ELLER:

Post:
NFF Sogn og Fjordane

Trolladalen 26

6856 Sogndal 

Personlig overlevering:
NFF Sogn og Fjordane

Fosshaugane Campus

6856 Sogndal 

Retur: Alt som vert sendt inn via brevpost og personlig overlevert blir returnert, etter at vi har digitalisert matriellet.

Knut Osnes, Eid
Knut Osnes, Eid
Knut Osnes frå Nordfjordeid var den første frå Sogn og Fjordane på det norske fotballandslaget
Fotballlaget til Jotun 1963
Fotballlaget til Jotun 1963
Fotballaget til Jotun i 1963. Dette var det første laget i Sogn og Fjordane som kvalifiserte seg til spel i seriesystem utanom fylket
Bjarne Vasbotten
Bjarne Vasbotten
Bjarne Vasbotten var første formannen i fotballkretsen
Karsten Skuggen Hoff
Karsten Skuggen Hoff
Ein sentral mann i fotballmiljøet både i Årdal og i Sogn og Fjordane gjennom ein mannsalder var Karsten Skuggen Hoff

OFFENTLIG ALBUM :

NFF SOGN OG FJORDANE TRENG DI HJELP :

NFF Sogn og Fjordane

Jubileumstiltak:

Her er våre jubileumstiltak for 2021 og planlagte tiltak for 2022

1

 
Haust 2021

Århundrets utøvar

Prestisjetung kåring saman med NRK Vestland

I 2021 startar vi med å kåre hundreårets utøvar, ei prestisjetung kåring. Vi vil dra fram gamle og nye heltar og dvele litt med desse. Alle profilar i si tid, viktige i klubben, viktige for kretsen, og kanskje for Norge, men kven var best?


NRK Sogn og Fjordane presanterar 1 utøvar kvar dag frå 1.november 2021. Totalt er 12 utøvarar nominert til denne gjeve prisen, og når presentasjonane er gjennomført kan DU bli med å stemme på din favoritt via nettsak med avstemming.


Høyr presentasjonane hos NRK Sogn og Fjordane:

(Velg tidspunkt for å finne innslaget)
Kandidat 1 : Jostein Flo

Kandidat 2: Margunn Humlestøl Haugenes

Kandidat 3: Isak Arne Refvik

Kandidat 4: Eirik Bakke

Kandidat 5: Frode Grodås

Kandidat 6: Even Hovland

Kandidat 7: Sigmund Øren

Kandidat 8: Azar Karadaş

Kandidat 9: Elise Torsnes

Kandidat 10: Knut "Bossen" Osnes

Kandidat 11: Tore Andre Flo

Kandidat 12: Svein Bakke

Vinner: Høyr takketale frå Tore Andre Flo

Tidlegare Sogndalsspelar og sportsprofil Jon Navarsete vil på jubileumstingkvelden 27.11.2021 ha kåseri om «Historia i 100». Tidslinja, profilane, dei gode historiene, bilete og film. Vi gleder oss alt.


Vi utfordrar fotballfamilien til å sende bilete, film og video. Det vi nyttar blir digitalisert, og brukt i løpet av jubileumsåra. Alt som blir sendt inn blir returnert. Vi har også samarbeid med medialinja på Sogndal VGS.

Kåseri ved Sogndalspelar og sportsprofil Jon Navarsete

Foto: Sognavis Hanne Stedje

2

Jubileumsting Scandic Sunnfjord Hotell

26.-28.11.2021


Sjå kåseriet i PDF format «Historia i 100»

Sjå FIRDA sine bilder frå feiringa

Historia i 100

Foro: xx

3

 
Vår 2022

Landskamp

Aldersbestemt landskamp

NFF Sogn og Fjordane arbeider med å få ein aldersbestemt landskamp til fylket vårt i jubileumsåret.

Kretsligarunde med jubileumstiltak på ulike arenar.

Serierunde 3.divisjon kvinner og 4.divisjon menn

4

Jubileumsrunde i Kretsligaen 
30.04.2022

Kretsligarunde

Foro: xx

5

Jubileumstur
15.-19.09.2022

Toppleiarsamling

Tur i Norge eller utlandet

NFF Sogn og Fjordane har gjennom mange år hatt klubb-utvikling i fokus. Dette arbeidet vil framleis ha stort fokus i komande strategiplan periode. Klubben er ein viktig utviklingsarena og kretsen ynskjer å legge til rette for klubbutvikling i alle klubbar i Sogn og Fjordane uavhengig av størrelse. 

 

Kretsen ynskjer i jubileumsåret å invitere til ein flott innanlandstur, eller om Covid-19 situasjonen tilltet, ein utenlandstur. Vi har i mange år reist på tur med anten klubbleiarar, trenarar eller dommarar.

 

Målet med desse turane er å styrke deltakrane sine nettverk. I tillegg skape ein møteplass for fagleg og sosial utvikling,  og gje spesifikk kunnskap innan viktige fagfelt.

 

Kretsen ønskjer å auke statusen på leiarverv og utvikle fotballen sin posisjon i lokalsamfunnet. I åra som kjem vil kretsen sin utviklingsstrategi i stor grad skje gjennom kvalitetsklubbprosjektet, og kretsen sitt mål er at så mange klubbar som mogeleg blir med i dette utviklingsarbeidet.

 

Sparebanken Sogn og Fjordane er med på laget som vanleg, og dei gjev oss økonomisk stønad til å gjennomføre denne flotte turane/samlingane.